En sykepleiediagnose for beslag

Kramper er forårsaket av unormal utslipp av nevroner som fører til fysiske og atferdsforstyrrelser. "Pediatrisk sykehusmedisin: lærebok om legemiddelbehandling" av Ronald M. Perkin, James D Swift og Dale A Newton, sier at anfall bør betraktes som symptomer på sentral eller systemisk nervesystem dysfunksjon. Sykepleiediagnoser for anfall kan formuleres ut fra problemer med sikkerhet, medisineringsterapi og kunnskap om tilstanden. "Risiko for traumer" er en sykepleiediagnose for anfall.

Typer av beslag

Det er forskjellige typer anfall. Generelle tonic-kloniske anfall involverer muskel sammentrekning, skumring i munnen med rytmisk sammentrekning og avslapping av musklene eller rykk og bevissthetstap. Generelle fraværsbeslag, det er tap av bevissthet og plutselig tap av frivillig bruk av musklene. I denne typen anfall kan en pasient ha en ledig stirring.

Enkle partielle anfall forårsaker rykkende bevegelser i en bestemt del av kroppen mens en person er bevisst. Komplekse partielle anfall, derimot, kan begynne som enkle partielle anfall, hvoretter bevissthet skjer. Status epilepticus er en tilstand hvor en person opplever kontinuerlige anfall på en gang. Det er en medisinsk nødsituasjon og kan føre til døden.

evaluering

For å formulere en sykepleiediagnose for pasienter som lider av anfall, gjennomfører sykepleiere intervjuer for å finne ut hvor mye en pasient vet om et anfall og dets behandling; hvor ofte har de anfall og hvis de vet hvor lenge de varer, så vel som typen anfall de opplever. De kan også spørre om faktorer som kan utløse anfall som lukt eller tretthet. Sykepleiere sjekker også for å se om pasienten har barrierer for å skaffe beslagsmedisiner.

Sykepleiediagnoser

Etter å ha samlet så mye informasjon som mulig, analyserer sykepleieren informasjonen om mulige problemer som en pasient med anfall kan ha eller kunne utvikle. Noen av disse problemene kan være lite eller ingen kunnskap om anfall, vanskeligheter med å ta anti-anfallsmedisinering og muligheten for skade under et anfall. Basert på disse problemene kan en sykepleier formulere sykepleiediagnoser som "mangelfull kunnskap", "risiko for traumer" og "manglende overholdelse: terapi".

Pleieplan

En omsorgsplan for en pasient som har en anfallssvikt, fokuserer på å sørge for at pasienten og omsorgspersonene er opplært om sykdomsprosessen bak denne lidelsen, behandlingsplanen, konsekvensene av at de ikke holder seg til behandlingsplanen og de nødvendige sikkerhetstiltak for å forhindre skader. Pleieplanen inneholder sykepleieintervensjoner som retter seg mot disse målene.

Sykepleieintervensjoner

Å lage en læreplan og utdanne pasienten og pasientens omsorgsgivere er en sykepleieintervensjon for sykepleiediagnosen "mangelfull kunnskap". Å finne løsninger på problemer som kan hindre en pasient i å ta anfallsmedisiner er et inngrep som omhandler sykepleiediagnosen "noncompliance-therapy".

"All in One Care Planning Resource", av Pamela L. Swearingen, antyder at sykepleieintervensjoner for å holde pasienten trygge inkluderer å ta anfallstiltak, for eksempel polstring av sengeskinnene i sengen med tepper og å holde sengen i lav posisjon. Disse tiltakene kan forhindre skade hvis det oppstår et anfall. Under et anfall kan sykepleieren holde kunden trygg ved å plassere pasienten i en liggende stilling og løsne alle sammenstrengende klær for å fremme pust og forhindre lave oksygenivåer.

Legg Igjen Din Kommentar