Har venstrehåndede barn en vanskelig tid å lære å lese?

Hjernen legger en enorm mengde ressurser i evnen til å snakke og forstå tale. Disse ressursene må kjempe med å administrere informasjon om tusenvis av ord og konstruksjon av syntaks kombinert med strukturer som tillater barn å gjenkjenne lyder og flytte munnen til å snakke. Imidlertid er det noen ganger problemer som oppstår i disse områdene av hjernen, og dette kan føre til vanskeligheter med evnen til å lære å lese.

Språk System

Hjernens språksystem er et komplekst sett med strukturer som muliggjør flere evner, inkludert kraften til å snakke, lese, skrive og skaffe seg ny informasjon. Det styres av et nettverk av nevroner, som er spesialiserte hjerneceller som produserer tanker og følelser. Dette nettverket forekommer i hjernens to hjernehalvhjerter, som hovedsakelig består av cortex og hvitt stoff. Det hvite stoffet inneholder milliarder fibre som gir forbindelser mellom forskjellige områder av cortex. Disse relasjonene er integrert i språket, men måten de oppstår på, er fortsatt relativt ukjent.

Hjerne hemisfærer

De to halvdelene av hjernen er ikke nøyaktig homologe med hverandre. Begrepet "hjerne lateralisering" brukes til å referere til dette fenomenet. Hver halvkule har funksjonelle spesialiseringer hvis nevrale mekanismer ligger i en bestemt halvdel av hjernen. Tale- og språkkunnskap er spesielt spesialisert. På 1800-tallet identifiserte både Paul Broca, en fransk neurosurgeon og tysk nevrolog Carl Wernicke områder i hjernens venstre halvkule som styrer språket.

Misforståelse

Det er en vanlig vitenskapelig avorisme som venstrehåndede mennesker bruker høyre side av hjernen deres til å behandle språk. Imidlertid bruker omtrent 70 prosent av venstrehånden fortsatt venstre side av hjernen deres sammenlignet med nesten 95 prosent av høyrehendte personer. Dette kan skyldes at venstre halvkule fungerer raskere, og timing er helt integrert i riktig formatering av ord og lyder og forståelse av grammatiske regler. De resterende 30 prosent av venstrehåndede individer har rett halvkule eller symmetriske språkprosesser.

lidelser

Ifølge professor i psykologi og medisinsk utdanning, Chris McManus, forfatter av boken "Høyre hånd, venstre hånd" fra Universitetshøgskolen i London, styrer generene som bestemmer håndthed utvikling av hjernens språksentre. Denne koblingen har ført til at enkelte forskere teoretiserer at det kan være en sammenheng mellom handedness og språkrelaterte lidelser.

En 2010 studie publisert av tidsskriftet "Human Molecular Genetics" av forskere fra Oxford University fant et forhold mellom en variant av et gen som heter PCSK6 og relative hånd ferdigheter hos barn med lesevansker. De som bar varianter, var mye mer dyktige med den ene hånden sammenlignet med de andre enn de som ikke hadde varianten; med andre ord, favoriserte de en stor hånd. Proteinet produsert av PCSK6 er kjent for å interagere med et annet protein kalt NODAL, som spiller en nøkkelrolle i å etablere venstre-høyre asymmetri tidlig i embryonisk utvikling.

Betydning

Selve selvtillit dikterer ikke effekten av utviklingen av språkkunnskap. I mange aspekter kan høyre og venstre handers være ganske like. Statistikken viser imidlertid at venstrehåndsherrer er mer sannsynlig å utvikle læringshemming, for eksempel dysleksi i deres ungdom, i tillegg til mange andre lidelser. Venstrehåndtakere, spesielt de som demonstrerer en sterk proclivity for venstre hånd, er mer sannsynlig å ha uregelmessig eller unik hjerneanatomi som adskiller seg fra den vanlige venstrehjernespråklige dominansen, slik at de har en større risiko for forstyrrelser av normale funksjoner.

Legg Igjen Din Kommentar