Fitness Attendant Jobbbeskrivelse

USA gjør tiltak for å fremme bedre helse blant sine borgere. Det arbeides for å få folk til å flytte, fra barn til eldre. Ettersom flere mennesker tar skritt for å forbedre deres fysiske kondisjon, forventes det å bli en økning i treningsrelaterte jobber. Fordi skader forekommer i treningssentre som følge av feil eller misbruk av utstyr, har treningspersonalet en viktig rolle i forebygging av skade.

Opprettholde relasjoner med kunder

Rollen til en treningssjef er å være ute i treningsområdet og samhandle med treningsmedlemmer. En treningssentral er ansvarlig for hilsenets medlemmer og opprettholder et sunt, positivt forhold til dem. Ledsageren forventes å kunne svare på medlems spørsmål om bruk av helse, sikkerhet og utstyr.

Utfør HLR

Fitness-arbeidere er også på treningsstudiopersonalet for å gi hjelp i tilfelle en nødsituasjon. De bør sertifiseres ved hjerteopplivning, og hvis treningssenteret har en automatisk ekstern defibrillator, bør assistenten vite hvordan man bruker den.

I tillegg til HLR er treningssentre også opplært til å gi førstehjelp til personer som skader seg. Noen ganger forekommer ulykker med blod eller kroppsvæsker i treningssenteret. Treningspersonalet bør gjenkjenne situasjonens farer og holde medlemmene vekk fra området til et biohazard-sett er tilgjengelig for å rydde opp.

Gi utstyrsretninger

For å forhindre skader og feilaktig bruk av utstyr, krever mange treningssentre nye medlemmer å gå gjennom en utstyrsorientering. En trenings trener eller treningsstudent viser det nye medlemmet hvordan du bruker alt utstyret i treningssenteret ved en-mot-orientering. Medlemmet har sjansen til å teste kardioutstyr og se hvordan de forskjellige programmene fungerer, samt å utøve riktig form på vekt trening maskiner og frie vekter. Det er også en mulighet for det nye medlemmet å stille spørsmål om helse- eller helsespørsmål.

Overvåkingsutstyr

Treningsutstyr krever daglig vedlikehold. Fitness-arbeidere er ansvarlige for å tørke ned og rense utstyret hver dag. Dette forhindrer spredning av bakterier og holder maskinen i gang. Fitness-arbeidere bør også overvåke utstyret for ødelagte deler og rapportere eventuelle problemer umiddelbart. Om nødvendig vil sjefen legge tegn på maskinen, slik at trener ikke bruker maskinen mens den er ødelagt.

Se på treningsområdet

Til tross for sikkerhetsforanstaltninger og utstyrsretninger skjer det fortsatt skader i treningssentre. Derfor overvåker treningsstudenter trenere mens de trener. Treningssenteren er der i nødstilfelle eller hvis noen blir skadet. Ledsageren kan også se hvordan enkeltpersoner bruker maskinene, gir flekker og gir tips til medlemmer.

Legg Igjen Din Kommentar