Normale kreatininnivåer hos barn

En barneleger bestiller en kreatinintest som en del av en screening for å sjekke for redusert glomerulær filtreringshastighet. GFR er direkte knyttet til nyrefunksjon. Helsepersonell bruker denne testen for å bestemme hvor godt nyrene fungerer. Pediatriske referansegrupper er basert på barnets alder. Kjønnspesifikke forskjeller begynner å forekomme i 16 år. Referanseverdier kan variere noe basert på laboratoriet som utfører testen.

Hva å forvente

Normale kreatininnivåer for barn er mellom 0,2 til 1 milligram per deciliter, ifølge University of Iowa Health Care. Med mindre barnet ditt har nyreproblemer, vil kreatininnivåene vanligvis falle innenfor det normale området. I noen tilfeller kan visse tilstander som diabetes påvirke kreatininnivået. Nonserious problemer som dehydrering kan resultere i høyere enn normale kreatininavlesninger. Barnelege vil diskutere barnets lesning med deg.

Legg Igjen Din Kommentar