Hvordan utdanning påvirker tidlig barndomsutvikling

Tidlig barndomsutdanning kan påvirke barnets faglige suksess og redusere forekomster av kriminalitet og mislighold, ifølge professor W. Steven Barnett, forfatter av "Førskoleutdanning og dens varige effekter: Forsknings- og politikkimplikasjoner", publisert av Nasjonalt institutt for tidlig utdanning . Barn som er innlagt i barndomsutdanningsprogrammer kan også få direkte fordeler i atferd, tankeprosesser, sosialisering og læringskapasitet.

Virkningen av førskolen

Tidlig utdanning kan øke kognitive ferdigheter hos barn, ifølge forfatterne av "Economics of Education Review", publisert i februar 2007-utgaven. Barn fra underordnede samfunn som deltok på førskolen viste mer kognitiv forbedring enn sine jevnaldrende uten førskole. Columbia University forskere bekrefter denne forbindelsen gjennom studien publisert i juli 2003 utgaven av "Developmental Psychology." De fant at tidlig fødte 8-åringer som deltok på 400 eller flere dager i barnehage i alder 2 og 3 år scoret høyere på IQ-tester enn tidligere fødte 8-åringer med lignende bakgrunn som deltok i barnehagen mindre ofte.

Hva førskole er best?

Men bare å gå på en førskole kan ikke være nok. Et barns utvikling kan ha like mye å gjøre med hvilken type tidlig læringsmiljø han er i. Etter å ha gått inn i barnehagen, hadde barn som hadde blitt innskrevet i førskoleprogrammer som ikke var lokalisert i offentlige skoler, vist flere atferdsproblemer enn barn som deltok i barnehager i offentlig sektor skoler. E.S. Peisner-Feinberg og hans kollegaer ved University of North Carolina i Chapel Hill publiserte en studie i september / oktober-utgaven av "Child Development" som viste at barn som deltok på høykvalitets samfunnsbaserte barnehager, opptrådte bedre gjennom andre klasse i forhold til barn som hadde blitt innskrevet i barnehage i mindre kvalitet.

Positive resultater

Forbedrede kognitive ferdigheter kan føre til bedre faglige resultater. Barn påmeldt prekindergarten utført bedre i lesing og matematikk da de gikk inn i klasseskolen, oppgi forfatterne av "Economics of Education Review." Barn som er innlagt i barndomsutdanningsprogrammer, er mindre tilbøyelige til å bli holdt tilbake en klasse i skolen, ifølge Public Policy Forum. Disse barna har også en redusert sannsynlighet for å bli innskrevet i spesialopplæringsprogrammer.

Fordelaktig Funksjoner av førskolen

Barn som er innkrevet i høykvalitets barnehager har bedre sosiale ferdigheter enn barn som ikke var innmeldt i slike sentre, opprettholder Peisner-Feinberg. Han og hans kollegaer fant at sosial kompetanseutvikling var høyest blant barn som dannet nært og kjærlig forhold til barnehage- eller barnehagens omsorgspersoner.

Positive innflytelser

Barndomsutdanning - mottatt hjemme, i barnehage, i barnehage eller andre steder - kan påvirke barns fysiske, mentale og følelsesmessige utvikling. Hjernen til et barn oppdrettet i trygge, kjærlige og sikre omgivelser er mer sannsynlig å utvikle seg på en normal og sunn måte i forhold til et barn som er traumatisert minst en gang, ifølge Nasjonalt vitenskapsråd på utviklingsbarnet.

Legg Igjen Din Kommentar