Ulnar Variance & Exercise

Nedre armen best�r av to bein - ulna og radius. Lengden p� disse beinene kan f�re til ulnar varians, noe som kan for�rsake leddsmerter, degenerative plager, feil h�nd- og h�ndleddsfunksjon, betennelse og begrenset evne til � utf�re hverdagslige aktiviteter. Trening spiller en n�kkelrolle i � gjenopprette og vedlikeholde h�nden og h�ndleddet mens du senker risikoen for ytterligere skader. Da hver tilstand varierer, b�r du kontakte legen din f�r du starter nye �velser.

typer

Det finnes tre typer ulnaravvik, if�lge Dr. Philip Blazar. En normal eller n�ytral ulnar varians betyr at overflaten p� distal ulna og radius er like. En negativ varians oppst�r n�r ulna er kortere enn radius. Disse to avvikene svarer godt til konservative behandlinger, for eksempel trening. En positiv ulnar varians beskriver en ulna lengre enn radiusen. Sterke stadier av positive variansforhold kan kreve ledd artroskopi for � reparere t�rer og leddskader. Alle varianttyper krever fleksibilitet og styrings�velser for � returnere h�nden og h�ndleddet til et normalt fungerende niv�.

Carpal Shakes

Negative ulnaravvik f�rer ofte til uregelmessighet i carpal, if�lge Dr. Blazar. � ta pauser i l�pet av dagen for � utf�re en rekke carpal tunnel �velser vil lette presset p� medianen din og redusere symptomer p� karpaltunnelsyndrom. Gjennom hyppig h�nd- og h�ndledd�velse, som for eksempel shaking-hand �velsen, kan du redusere sjansen for � trenge karpaltunnkirurgi. Du kan utf�re denne �velsen mens du sitter eller st�r. Begynn med armene dine p� sidene. L�ft h�yre h�nd foran deg mens du b�yer albuen din. Vri h�ndflaten innover og la som om du rister p� noen h�nd. Langsomt flytte underarmen opp og ned mens du beveger albuen din. Lag fem opp-og ned-bevegelser p� hver side.

Digital b�yning

Positive ulnaravvik svarer godt p� bruk av digitale �velser, mens du gjenoppretter fra operasjoner som reparerer ledb�nd eller forkorter ulnas. Digitale �velser kommer til nytte som konservative �velser for n�ytrale og negative ulnaravvik og som en del av en post-up rehab maneuver for positive avvik som krever ulnar osteotomi. Begynn � gj�re en solofinger abduksjon strekning mens du st�r eller sitter oppreist. L�ft langsomt din h�yre h�nd og strekk den foran kroppen din, med albuen din rett og palm vendt bort fra deg. Plasser dine venstre fingre p� dine h�yre fingre og trekk forsiktig hver h�yre finger individuelt mot kroppen din. Hold hver posisjon i 10 sekunder f�r du g�r sakte tilbake til opprinnelig posisjon. Slapp av i 10 sekunder og bytt siden.

Ytterligere poeng

Begynn treningsprogrammet ditt f�rst etter � ha immobilisert h�nden og h�ndleddet etter din lege anbefaling. Immobilisering, som for eksempel � ha en skinne, spiller en viktig rolle i � helbrede din skade p� riktig m�te. Start alltid �velsene dine med lav intensitet og lavt tempo. N�r h�ndleddens fleksibilitet og styrke �ker, �ker du gradvis vekten og intensiteten. R�df�r deg alltid med en medisinsk profesjonell for � sikre at du utf�rer de riktige �velsene for kroppen din.

Legg Igjen Din Kommentar